Quay trở lại chi tiết bài viết PHÁT HUY NGUỒN LỰC VĂN HÓA - SỨC MẠNH MỀM CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tải xuống tải PDF