ỨNG DỤNG CRM TRONG KINH DOANH DU LỊCH LỮ HÀNH

  • Xu Phan Huy
Từ khóa: CRM (quản trị quan hệ khách hàng); quản lý thông tin; khách hàng mục tiêu; khách hàng đầu mối; khách hàng tiềm năng; tiếp thị; bán tour; chăm sóc khách hàng; báo cáo

Tóm tắt

Bài viết đề cập khái niệm CRM, phân tích lợi ích, tính năng phần mềm CRM trong quản trị khách hàng, trình bày những tồn tại trong việc quản lý, điều hành doanh nghiệp du lịch theo cách truyền thống. Bài viết nêu giải pháp khắc phục những tồn tại, trình bày ứng dụng CRM trong quản trị quan hệ du khách nhằm giúp doanh nghiệp du lịch phục hồi và tăng trưởng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI