LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CAO THỂ LỰC CHUNGCHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

  • ThS. Lê Thị Thoa
  • ThS. Lê Đức Anh
  • ThS. Lê Mạnh Hùng
Từ khóa: Giải pháp, thể lực chung, Trường Đại học Mở Hà Nội

Tóm tắt

Thông qua các phương pháp nghiên cứu
cơ bản trong thể dục thể thao nghiên cứu lựa chọn
và kiểm chứng lý thuyết đã lựa chọn được 05 giải
pháp nâng cao thể lực chung cho sinh viên năm thứ
nhất trường Trường Đại học Mở Hà Nội

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-03-06
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI