Quay trở lại chi tiết bài viết ỨNG DỤNG PHẦN MỀM UBERSENSE (HULD TECHNIQUE) TRONG GIẢNG DẠY KỸ THUẬT CHẠY VƯỢT RÀO CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀN KINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH Tải xuống tải PDF