LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

  • ThS. Trần Văn Hưng
  • ThS. Chu Vương Thìn
Từ khóa: Thực trạng, Bài tập, Sức bền tốc độ, Nam sinh viên đội tuyển Bóng đá Trường Đại học Tây Nguyên

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến
hành tổng hợp, thu thập, phỏng vấn điều tra và
kiểm tra đánh giá thực trạng sức bền tốc độ cho
nam sinh viên đội tuyển Bóng đá Trường Đại
học Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu đã lựa
chọn các bài tập (BT) có tính khả thi để nâng
cao sức bền tốc độ cho nam sinh viên đội tuyển
Bóng đá Trường Đại học Tây Nguyên trong thời
gian tới, thể hiện qua kết quả thực nghiệm sư
phạm đối với đối tượng nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI