LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  • ThS. Phùng Đình Dũng
Từ khóa: sức mạnh tốc độ, nam sinh viên Bóng đá; Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Qua quá trình nghiên cứu đề tài đã chọn
được 20 bài tập (BT) phát triển sức mạnh tốc độ
(SMTĐ) cho nam sinh viên (SV) đội tuyển Bóng
đá Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trong
đó có 8 bài tập không bóng, 7 bài tập có bóng và
5 bài tập trò chơi, thi đấu. Qua thực nghiệm đánh
giá hiệu quả của bài tập phát triển SMTĐ cho nam
sinh viên đội tuyển Bóng đá đã xác định được hiệu
quả rõ rệt của hệ thống các bài tập đã lựa chọn
ứng dụng huấn luyện phát triển sức mạnh tốc độ
cho đối tượng nghiên cứu (với ttính >tbảng ở ngưỡng
xác xuất p< 0.05)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-09-11
Chuyên mục
THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI