Đoàn công tác tỉnh Quảng Bình thăm và làm việc với một số nước Châu Âu

  • Tiến Thành Nguyễn
  • Sở KH&CN Quảng Bình

Abstract

Trong 7 ngày (từ 10-17/11/2022), Đoàn công tác của tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Hải Châu...

điểm /   đánh giá
Published
2023-02-16
Section
TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ