Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất được Bộ Văn hóa Thông tin cấp giấy phép hoạt động báo chí số 467/GP - BVHTT ngày 18 tháng 10 năm 2002 với số lượng xuất bản 4 số trong một năm, bằng tiếng Việt. Từ năm 2016, tạp chí đã phát triển lên 6 số/năm, trong đó có 2 số tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất là một tạp chí đa ngành, có nhiệm vụ đăng tải các công trình khoa học có chất lượng trong các lĩnh vực: Mỏ, Khoa học Trái đất, Dầu khí, Xây dựng, Cơ khí, Điện - Điện tử, Tự động hóa, Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Môi trường, Công nghệ thông tin và Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Hiện nay, hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất bao gồm 46 nhà khoa học uy tín, có chuyên môn sâu bao trùm các lĩnh vực của tạp chí, trong đó gồm 19 nhà khoa học quốc tế từ các nước Mỹ, Đức, Pháp, Nauy, Balan, Rumania, Hy Lạp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan và 27 chuyên gia trong nước có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm; đồng thời sẽ không ngừng được bổ sung các nhà khoa học quốc tế trong thời gian tới. Quá trình phản biện kín, độc lập được thực hiện bởi 2 nhà khoa học trong và ngoài nước có cùng chuyên môn với nội dung bài báo. Quá trình biên tập, xuất bản được tiếp cận với các chuẩn khu vực và quốc tế.

Trong quá trình phát triển, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất được đánh giá là một diễn đàn khoa học và kỹ thuật có uy tín cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới trong các lĩnh vực có liên quan. Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, cán bộ quản lý, các giảng viên, NCS, học viên cao học và sinh viên trong nước và quốc tế. Hiện nay, các bài báo đăng tải trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất đã được xét, tính điểm công trình khoa học trong nhiều Hội đồng Giáo sư Ngành/Liên ngành.

Ngày 21 tháng 1 năm 2020, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự án “Nâng cấp Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất để được gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á ACI” theo Quyết định số 201/QĐ-BGDĐT.


  • Tên tạp chí Tiếng Việt: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
  • Tên tạp chí Tiếng Anh: Journal of Mining and Earth Sciences
  • ISSN: 1859 – 1469
  • Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
  • Lĩnh vực: Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất là một tạp chí đa ngành
  • Website: http://jmes.humg.edu.vn