Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích đồng thời dư lượng thuốc trừ sâu sinh học sử dụng phổ biến trong rau ăn lá, quả bằng phương pháp LC-MS/MS

  • Nguyễn Thanh Vy
  • Phạm Thanh Châu
  • Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ

Tóm tắt

Những năm gần đây, thuốc trừ sâu sinh học đang chiếm vai trò ngày càng quan trọng, thay thế cho các HCBVTV hóa học thường sử dụng trước đây và trở thành công cụ chính trong nhiều chương trình phòng ngừa sâu hại trên thế giới. Hiện nay, các chế phẩm thương mại chứa hóa chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) nhóm sinh học được khuyến khích sử dụng trong nông nghiệp nên việc sản xuất và sử dụng các chất này ngày càng nhiều và phổ biến. Mặc dù mức độ độc hại của HCBVTV sinh học thấp hơn đáng kể so với các HCBVTV hóa học truyền thống, nhưng chúng vẫn có những giới hạn nồng độ tiềm ẩn nguy cơ đối với  sức khỏe con người. Nếu không được sử dụng hợp lý và tuân thủ thời gian cách ly, các thuốc sinh học có thể để lại dư lượng trong sản phẩm, gây ra các tác động cấp (trên hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp, kích ứng da…) và mãn tính, thậm chí có khả năng gây đột biến, ung thư cho người. Trên thế giới và tại Việt Nam, hiện nay các công trình nghiên cứu xác định dư lượng HCBVTV thuộc nhóm sinh học trong nông sản bằng các kỹ thuật phân tích hiện đại còn hạn chế. Do đó, việc phát triển phương pháp phân tích đồng thời dư lượng các HCBVTV sinh học sử dụng phổ biến trong rau, củ như abamectin, emamectin, azadirachtin bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép nối với đầu dò khối phổ (LC-MS/MS) cho độ đặc hiệu, độ nhạy, chính xác và tin cậy cao là một yêu cầu rất cẩn thiết và có tính mới.

Đối tượng nghiên cứu

Gồm 3 loại hóa chất BVTV nhóm sinh học: abamectin (ABA), emamectin (EMA), azadirachtin (AZA). Mẫu hỗn hợp chuẩn của 3 thuốc trừ sâu trong nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Hỗn hợp chuẩn ABA, EMA, AZA được pha trong methanol đến nồng độ khoảng 250 ppb và bơm trực tiếp vào hệ thống khối phổ Xevo TQD, sử dụng chế độ Auto tune trong phần mềm Masslynx 4.1 để tối ưu hóa điều kiện khối phổ.

Kết luận

Nghiên cứu đã xây dựng thành công quy trình định tính, định lượng đồng thời dư lượng HCBVTV abamectin, emamectin, azadirachtin thường sử dụng trên rau ăn lá, rau ăn quả bằng phương pháp LC - MS/MS. Quy trình định lượng này đã được thẩm định đạt theo hướng dẫn của EC-657/2002. Quy trình phân tích có tính chọn lọc, độ chính xác, tin cậy cao và được ứng dụng thực tế để kiểm soát chất lượng 24 mẫu của 8 loại rau ăn lá, rau ăn quả thu thập tại 4 siêu thị thuộc Thành phố Rạch giá, tỉnh Kiên Giang.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - KỸ THUẬT