Nghiên cứu mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất dược liệu dâm dương hoắc

  • Nguyễn Đức Hạnh
  • Nguyễn Dân Phúc
  • Phạm Ngọc Thạc
  • Huỳnh Trần Quốc Dũng
  • Dương Hồng Tố Quyên
  • Nguyễn Phương Nam
  • Đỗ Quang Dương

Tóm tắt

Dâm dương hoắc (Herba Epimedii) (DDH) là dược liệu cổ truyền đã được công bố có tác dụng tăng cường sinh lực nam, điều trị rối loạn cương dương, làm tăng lượng tinh trùng, tốc độ di chuyển của tinh trùng, chống loãng xương, giảm đau, chống ung thư… DDH chứa phần lớn hoạt chất là các flavonoid có tác dụng sinh học, trong đó, epimedin C và icariin là hai flavonoid có tỷ lệ cao và được ghi nhận là những thành phần mang lại tác dụng tăng cường sinh dục nam của dược liệu. Công thức hóa học của epimedin C và icariin được trình bày trong hình 1.

Hiện nay, nhu cầu về cao chiết dâm dương hoắc ở Việt Nam ngày càng nhiều. Việc tối ưu hóa quy trình chiết xuất cao toàn phần từ DDH là cần thiết trong việc nâng cao chất lượng cao chiết và có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp chiết xuất DDH. Chính vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu thiết lập mối liên quan nhân quả và tối ưu hóa quy trình chiết xuất DDH dựa trên hiệu suất chiết cao toàn phần và hiệu suất chiết epimedin C và icariin.

Đối tượng

Dược liệu DDH (Herba epimedii) được cung cấp bởi Bệnh viện Y học Cổ truyền TP. Hồ Chí Minh. Chất đối chiếu epimedin C (90,3 %) và icariin (97,2 %) do Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp HPLC định lượng đồng thời epimedin C và icariin

- Phương pháp chiết xuất dâm dương hoắc

- Thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa

- Phương pháp xác định hiệu suất chiết epimedin C hoặc icariin

- Phương pháp xác định hiệu suất chiết cao toàn phần

Kết luận

Đề tài đã khảo sát và xác định mối liên quan nhân quả giữa điều kiện chiết xuất DDH (số lần chiết, tỷ lệ dung môi/dược liệu, độ cồn) và hiệu suất chiết epimedin C, hiệu suất chiết icariin và hiệu suất chiết cao toàn phần. Quy trình chiết xuất được tối ưu trên cơ sở hiệu suất chiết epimedin C, hiệu suất chiết icariin và hiệu suất chiết cao toàn phần đồng thời ở mức tối đa. Quy trình chiết xuất tối ưu được xác định đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cao chiết và đồng thời có ý nghĩa kinh tế quan trọng trong sản xuất cao từ DDH.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-06-30
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - KỸ THUẬT