Da Nhim: Te light forever a symbol power sector

  • Ngọc Trang

Abstract

Dated 01.15.2014, JSC Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi 50th anniversary of the first unit power generation of South Vietnam.
điểm /   đánh giá
Published
2016-11-07
Section
11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN