Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái tỉnh Sơn La

  • Thị Thu Hà Đỗ
Từ khóa: a thuật trong đời sống văn hóa, Tôn giáo, Tín ngưỡng, Thế giới quan, Linh hồn, Người Thái, Sơn La

Tóm tắt

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC. Chuyên ngành: Văn hóa học. Mã số: 9.22.90.40

Kết cấu của Luận án gồm 5 chương: Chương 1 tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu; Chương 2 đén Chương 4  tập trung nhận diện về hình thức cũng như cách thức các thực hành ma thuật hiện diện trong đời sống văn hóa của người Thái tại tỉnh Sơn La. Vận dụng quan điểm lý thuyết trong tiếp cận bối cảnh đặc thù, ma thuật Thái được Luận án soi chiếu trong hệ thống vũ trụ quan Thái (Chương 2), trong các tình huống người Thái dùng ma thuật để tương tác với “phi” (Chương 3), trong các bối cảnh xã hội nơi ma thuật được sử dụng như một giải pháp cần thiết, hữu ích, thậm chí là duy nhất (Chương 4). Chương 5 bàn luận về vấn đề.

(PHẠM NGUYỄN giới thiệu)

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-13
Chuyên mục
GIỚI THIỆU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHXH&NV