Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị đất đô thị tại Việt Nam Tải xuống tải PDF