Về các nhà khoa học Việt Nam từng là thành viên của Học viện Viễn Đông Bác cổ

  • Thế Long Ngô
Từ khóa: Học viện Viễn Đông Bác cổ, EFEO, Trí thức, Nhà khoa học, Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn, Việt Nam học, Đông Dương

Tóm tắt

Học viện Viễn Đông Bác cổ (École française d’Extrême-Orient - EFEO, 1898-1957) là cơ quan đầu tiên nghiên cứu văn hóa và khoa học nhân văn trên thực địa vùng Viễn Đông, trong đó có ba nước Đông Dương. Trong 60 năm đặt trụ sở tại Việt Nam, bên cạnh những học giả người Pháp tinh thông Hán tự và Việt ngữ, đã được đào tạo bài bản, chính quy ở các trường đại học và các viện khoa học lớn ở Paris, EFEO còn có những nhân viên khoa học người Việt có vốn tri thức uyên bác và khả năng nghiên cứu ưu việt, có thể nói đó là những nhà Việt Nam học người Việt đầu tiên. Mặc dù tên tuổi của họ không phải đã được ghi danh trong tất cả các xuất bản phẩm của EFEO, bởi họ chỉ giữ những chức vụ khiêm tốn theo quy chế nhân sự của EFEO, nhưng nhiều người trong số họ đã được giới trí thức của Pháp và Việt Nam đương thời và sau này nể trọng. Bài viết giới thiệu về một số nhà khoa học Việt Nam đã từng làm việc tại EFEO trong giai đoạn đặt trụ sở tại Hà Nội.

Tác giả

Thế Long Ngô

Nguyên cán bộ Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Các bài chính