Việc sử dụng thời gian nhàn rỗi của sinh viên trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19: Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội

  • Thúy Hằng Đào
Từ khóa: Thời gian nhàn rỗi, Sinh viên, Dịch Covid-19, Giãn cách xã hội, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Sự xuất hiện của virus corona (Covid-19) trong hai năm gần đây đã làm thay đổi nhiều chiều cạnh trong cuộc sống của mỗi cá nhân, bao gồm cả việc sử dụng thời gian. Lượng thời gian nhàn rỗi và cách thức sử dụng thời gian này ở mỗi người là khác nhau và đem lại những hiệu quả không giống nhau. Đối với sinh viên, giãn cách xã hội đã làm gia tăng đáng kể thời gian nhàn rỗi cũng như ảnh hưởng ít nhiều đến các hoạt động của họ. Bài viết tìm hiểu cách thức sinh viên sử dụng thời gian nhàn rỗi và nhận định của họ về ý nghĩa của khoảng thời gian này trước và trong đại dịch Covid-19.

Tác giả

Thúy Hằng Đào

TS., Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
daothuyhang1906@gmail.com

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-23
Chuyên mục
Các bài chính