Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của các tổ chức xã hội và những định hướng phát triển ở Việt Nam hiện nay Tải xuống tải PDF