Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh mới

  • Thị Vân Nga Lê
Từ khóa: Thương mại, Quan hệ thương mại, Việt Nam, Hoa Kỳ

Tóm tắt

Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cùng với sự gia tăng kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều, thâm hụt thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ với Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng nhanh. Trong bối cảnh mới, dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính sách thương mại của Hoa Kỳ hướng vào mục tiêu giảm thâm hụt thương mại và bảo vệ an ninh quốc gia; do đó có thêm nhiều hàng rào thuế quan, kỹ thuật đã được chính quyền Hoa Kỳ dựng lên trên danh nghĩa bảo vệ người tiêu dùng, môi trường, lao động. Bối cảnh mới đem lại nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển quan hệ thương mại với Hoa Kỳ.

##submission.authorBiography##

Thị Vân Nga Lê

TS., Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
Các bài chính