Quay trở lại chi tiết bài viết Chiến lược của các nước lớn đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò, vị thế của Việt Nam Tải xuống tải PDF