Đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn

  • Lài Thị Vân

Tóm tắt

Sử thi Dăm Săn được xem là “bộ bách khoa toàn thư” của người Ê-đê thời cổđại. Qua cấu trúc so sánh trong sử thi Dăm Săn, bức tranh toàn cảnh sinh động về đời sống lao động, chinh phục thiên nhiên, đời sống văn hóa tinh thần, quan niệm nghệ thuật của người Ê-đê cổ đại được tác giả dân gian miêu tả một cách chân thực. Lấy ngữ liệu trong sử thi Dăm Săn, nội dung bài viết làm nổi bật một số đặc trưng văn hóa của người Ê-đê biểu hiện qua cấu trúc so sánh trong bộ sử thi này.

##submission.authorBiography##

Lài Thị Vân
ThS.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-09-01
Chuyên mục
Các bài chính