Quay trở lại chi tiết bài viết MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM THEO CAM KẾT CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG Tải xuống tải PDF