NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG MẠI HOÁ TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

  • Đình Lành Cao
  • Bành Quốc Tuấn
  • Nguyễn Thị Thái Hà
Từ khóa: Tài sản trí tuệ, nghiên cứu khoa học, thương mại hoá, trường đại học

Tóm tắt

Với đội ngũ nhân lực dồi dào được đào tạo chuyên môn sâu, các trường đại học được xem là nơi khởi nguồn sáng tạo ra tri thức mới và công nghệ tiên phong của một quốc gia. Vấn đề quản trị tài sản trí tuệ đã được quan tâm từ rất lâu tại các trường đại học lớn trên thế giới. Tuy nhiên, năng lực quản trị tài sản trí tuệ của rất nhiều trường đại học tại Việt Nam vẫn còn tương đối hạn chế. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến việc thương mại hoá các kết quả nghiên cứu, đồng thời gây bất lợi đối với hoạt động tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học tại các trường đại học. Bài viết nghiên cứu các nhân tố quyết định ảnh hưởng đến sự thành công trong thương mại hoá tài sản trí tuệ nhằm tìm ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động này cho các trường đại học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17