THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM: NHU CẦU VÀ GIẢI PHÁP

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Thanh Tùng
Từ khóa: trách nhiệm giải trình, giáo dục

Tóm tắt

Từ lâu giáo dục và đào tạo đã được coi là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc. Ưu tiên, đầu tư cho giáo dục - đào tạo là chính sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Cũng bởi tầm quan trọng như vậy mà việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội và giới học thuật cả về mặt chính sách cũng như việc thi hành pháp luật trên thực tế. Bài viết tập trung phân tích làm rõ nhu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam, đồng thời đề xuất phương hướng thực hiện trách nhiệm giải trình trong thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17