Quay trở lại chi tiết bài viết YÊU CẦU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Tải xuống tải PDF