Quay trở lại chi tiết bài viết KIỂM SOÁT GIỮA CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG KHI THỰC HIỆN PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP TẠI VIỆT NAM Tải xuống tải PDF