MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN HOÀN THIỆN VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Nhật Khanh
Từ khóa: Văn bản pháp luật, bệnh truyền nhiễm, dịch Covid-19.

Tóm tắt

Dịch Covid-19 là một trong các dịch bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh chóng và gây tác hại xấu đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng của người dân cũng như duy trì trật tự an toàn xã hội, các cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã ban hành nhiều văn bản pháp luật khác nhau để phòng chống dịch. Bài viết phân tích thực trạng ban hành các văn bản pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 để làm sáng tỏ một số vấn đề pháp lý phát sinh và đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-17