Quay trở lại chi tiết bài viết PHÂN TÍCH MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁP LÝ TRONG CÔNG HÀM NĂM 2016 VÀ CÔNG THƯ NĂM 2020 CỦA HOA KỲ NHẰM PHẢN ĐỐI CÁC YÊU SÁCH CỦA TRUNG QUỐC Ở BIỂN ĐÔNG Tải xuống tải PDF