THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

  • Đình Lành Cao
  • Phạm Thị Huyền Trang
  • Phạm Thị Kim Anh
  • Nguyễn Thị Thuý Hà
  • Trần Thị Ái Vy
Từ khóa: Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm y tế sinh viên, Thừa Thiên Huế

Tóm tắt

Pháp luật về Bảo hiểm y tế sinh viên (BHYT SV) vẫn tồn đọng những bất cập, hạn chế trong thực tiễn làm cho hiệu quả thực thi pháp luật chưa cao. Cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực tại tỉnh Thừa Thiên Huế cũng còn nhiều thiếu sót. Trong thời buổi công nghệ 4.0 đang tiến bộ vượt bậc thì ngành y tế cũng cần phải đổi mới trong lĩnh vực BHYT và BHYT SV để phù hợp với thực tiễn. Hiểu rõ thực trạng của pháp luật trong lĩnh vực BHYT SV nhóm tác giả xin gửi đến đề tài “Thực trạng áp dụng pháp luật về bảo hiểm y tế sinh viên tại tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp hoàn thiện”.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07