ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG MA TUÝ HỌC ĐƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Thị Vũ Lan
  • Lê Thành Đạt
  • Trịnh Thị Hồng Lĩnh
Từ khóa: Ma túy học đường, tuyên truyền pháp luật

Tóm tắt

Tình hình về ma túy học đường ngày càng có xu hướng trẻ hóa và diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước cũng như địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thành phố Huế nói riêng. Trước tình trạng đó, một số cơ quan ban ngành đã có những quy định, kế hoạch về giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật. Hoạt động giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về ma túy học đường cho học sinh trên địa bàn thành phố Huế cũng được quan tâm và triển khai tổ chức, tuy nhiên còn mang nặng tính lý thuyết và nghiêng về tuyên truyền tác hại, đặc điểm của ma túy học đường mà chưa nhấn mạnh về quy định pháp luật. Chính vì vậy, bài viết bàn một số vấn đề lý luận về ma túy, thực trạng nhận thức về ma túy ở lứa tuổi trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Huế và đề xuất các giải pháp tuyên truyền pháp luật phòng chống ma túy học đường cho họ sinh trung học phổ thông đạt hiệu quả.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-07