CÁCH TIẾP CẬN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH IoT Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

  • Le Chi Chung
  • Nguyen Quoc Tuan
  • Hoang Thi Mai
  • Truong Duc Phuong
  • Luu Ngoc Sinh
  • Ngo Thuy Ngan
Từ khóa: Ngành IoT, đào tạo nguồn nhân lực, nghề nghiệp IoT

Tóm tắt

Theo dự báo của tập đoàn Cisco, tới năm 2025 sẽ có hơn 75 tỷ thiết bị được kết nối Internet Of Things (IoT) [1]. Điều này kéo theo nhu cầu nhân lực cho ngành IoT cũng tăng lên. Ở Việt Nam hiện có một số cơ sở đào tạo ngành IoT với số lượng hạn chế và vẫn chưa thể đáp ứng được tốc độ tăng trưởng của thị trường IoT. Trong bối cảnh ấy, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhân lực cho lĩnh vực IoT chất lượng cao, khoa KHTN&CN – trường Đại học Thủ đô đã có cách tiếp cận mới với hai giai đoạn; định hướng đào tạo kết hợp nghiên cứu và ứng dụng để giúp ngành CNTT có thêm hướng chuyển đổi sang ngành IoT, tăng thêm cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15
Chuyên mục
Bài viết