VỀ MỘT LỜI GIẢI BÀI TOÁN MẠNG GIAO THÔNG CÔNG CỘNG CỦA THÀNH PHỐ VỚI NHIỀU TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH

  • Nguyễn Thị Ánh Sang
  • Pham Xuan Hinh
Từ khóa: Lịch trình giao thông, giao thông công cộng, Hà Nội

Tóm tắt

Bài toán mạng giao thông công cộng của thành phố với nhiều trung tâm điều hành là một bài toán quy hoạch nguyên, nếu số biến đủ lớn thì nó là một bài toán NP- khó. Việc tìm lời giải chính xác cho bài toán này trong thực tế là không khả thi. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một lời giải cho bài toán mạng giao thông công cộng của thành phố với nhiều trung tâm điều hành bằng cách "đơn giản hóa" bài toán theo từng bước, sau mỗi bước bài toán trở nên dễ giải hơn. Cuối cùng đưa bài toán về nhóm các bài toán tối ưu có lời giải trong thời gian đa thức. Từ đó có thể áp dụng để giải quyết bài toán cho mạng giao thông công cộng của thành phố Hà nội và các thành phố khác.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-11-15
Chuyên mục
Bài viết