Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Khoa học trường Đại học Thủ đô Hà Nội được bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 517/GP-BTT TT ngày 26 tháng 10 năm 2015. Chuyên đăng tải, công bố các bài báo, công trình nghiên cứu mới, chuyên sâu của các nhà  khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học,... trong cả nước về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và giáo dục,... Tạp chí xuất bản định kì 01 số/tháng với 02 ấn phẩm là Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Khoa học Xã hội và Giáo dục.