MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  • HUỲNH CẨM THANH

Abstract

Trên cơ sở nhận thức về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, bài viết nêu lên một số ý kiến về hướng tiếp cận khi tổ chức hoạt động giáo dục biến đổi khí hậu trong hệ thống giáo dục ở nước ta hiện nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-06
Section
SOCIAL SCIENCES