Văn hóa kinh doanh của Việt Nam và Hàn Quốc: một cách đối sánh

  • LÊ TÙNG LÂM
  • LÊ TRUNG KIÊN

Abstract

Bài viết phân tích tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh với vai trò làm nền tảng trong sự phát triển lợi ích kinh tế và lợi ích văn hóa của doanh nghiệp; đưa ra các hướng tiếp cận văn hóa trong mối quan hệ với văn hóa kinh doanh; so sánh những nét tương đồng và khác biệt giữa văn hóa kinh doanh Hàn Quốc và Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng lí giải nguyên nhân của sự khác biệt trong văn hóa kinh doanh giữa hai quốc gia, phân tích những ảnh hưởng tiêu cực của nó trong vai trò kéo thụt lùi hay thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế quốc gia
điểm /   đánh giá
Published
2015-08-04
Section
INTERNATIONAL RESEARCH