Sự dịch chuyển không gian trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân

  • TRẦN LÊ BẢO

Abstract

Bài viết trình bày và phân tích những dịch chuyển không gian trong tác phẩm ây Du Ký của nhà văn Ngô Thừa Ân.
điểm /   đánh giá
Published
2017-01-06
Section
LỊCH SỬ - VĂN HÓA