Quay trở lại chi tiết bài viết Vụ án đánh roi. Tải xuống tải PDF