Quay trở lại chi tiết bài viết Khoa học và Công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế. Tải xuống tải PDF