Mô hình tính toán chi phí vòng đời sản phẩm cho xe vận tải Kamaz

  • Vũ Ngọc Tuấn*, Nguyễn Trung Kiên
  • Lê Đình Sơn, Trần Văn An
  • Phùng Tuấn Anh
  • Nguyễn Thanh Dương
Từ khóa: chi phí theo vòng đời sản phẩm, dự đoán chi phí, mô hình tính toán chi phí, vòng đời sản phẩm.

Tóm tắt

Hiện nay, việc nghiên cứu về vòng đời cũng như quản lý vòng đời sản phẩm đang được nhiều nước quan tâm, đặc biệt là đối với những sản phẩm có độ phức tạp cao, tuổi thọ dài. Một trong những nội dung của quản lý vòng đời là tính toán, xác định chi phí vòng đời sản phẩm...

 

 

Tác giả

Vũ Ngọc Tuấn*, Nguyễn Trung Kiên

Viện Cơ khí Động lực, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Lê Đình Sơn, Trần Văn An

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Phùng Tuấn Anh

Khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thanh Dương

Khoa Chỉ huy Tham mưu Kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ