Ảnh hưởng của nồng độ Ce3+ lên cấu trúc và tính chất quang của vật liệu nano ZnO chế tạo bằng phương pháp sol-gel

  • Đặng Thị Bích Hợp*, Nguyễn Văn Cường
  • Hoàng Quốc Thuận , Lê Tiến Hà
  • Nguyễn Văn Quang
  • Nguyễn Văn Cường
  • Phạm Thị Lan Hương
Từ khóa: hạt nano ZnO/CeO2 , hạt nano Zn1-xO:xCe3 , huỳnh quang, pha tạp Ce3 .

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, vật liệu nano ZnO pha tạp Ce3+ (Zn1-xO:xCe3+) được chế tạo thành công bằng phương pháp sol-gel. Kết quả phân tích giản đồ nhiễu xạ tia X (XRD) và phổ Raman cho thấy, ở nồng độ pha tạp 1%, ion Ce3+ đã thay thế cho ion Zn2+...

Tác giả

Đặng Thị Bích Hợp*, Nguyễn Văn Cường

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, 54 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Hoàng Quốc Thuận , Lê Tiến Hà

Viện Khoa học và Công Nghệ, Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Nguyễn Văn Quang

Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Nguyễn Văn Cường

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phạm Thị Lan Hương

Khoa Công nghệ Sinh học, Hóa học và Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Phenikaa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ