Chế tạo và tính chất vật liệu composit Fe3 O4 /C

  • Bùi Thị Hằng*
  • Doãn Hà Thắng
Từ khóa: điện cực composit Fe3 O4 /C, hệ tích trữ năng lượng, nano carbon, phụ gia K2 S.

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu hiện đang là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt. Trong nghiên cứu này, bột oxit sắt Fe3
O4 được sử dụng làm vật liệu hoạt động điện cực, nano carbon được dùng làm chất phụ gia để chế tạo vật liệu composit Fe3O4/C nhằm ứng dụng trong hệ tích trữ năng lượng. Kích thước, hình thái học của oxit sắt và nano carbon được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM)...

Tác giả

Bùi Thị Hằng*

Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Doãn Hà Thắng

Văn phòng Ủy ban Vũ trụ Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ