Ước lượng dòng điện phụ tải trạm điện kéo đường sắt đô thị

  • Trần Văn Khôi*
Từ khóa: dự báo phụ tải trạm điện kéo, mạng nơ-ron thần kinh, quản lý năng lượng, tàu điện đô thị.

Tóm tắt

Dự báo dòng tải điện kéo có ý nghĩa quan trọng trong vận hành và quản lý năng lượng của các tuyến đường sắt đô thị. Đó là căn cứ để xây dựng các chiến lược phân phối và điều khiển dòng năng lượng cung cấp cho phụ tải đoàn tàu một cách hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng, giảm sự dao động và biên độ dao động điện áp...

Tác giả

Trần Văn Khôi*

Trường Đại học Giao thông Vận tải, 3 Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25
Chuyên mục
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ