Quay trở lại chi tiết bài viết Mô hình số một chiều mô phỏng sạt lở đất trên mái dốc lớn: Lý thuyết và kiểm chuẩn với mô hình giải tích Tải xuống tải PDF