Đánh giá khả năng kháng chất tẩy rửa của vi khuẩn Salmonella enterica phân lập từ thịt gà tại Hà Nội

  • Nguyễn Tuấn Thành, Ninh Thị Hạnh, Vũ Khánh Vân, Nguyễn Thành Trung*
  • Phạm Văn Quân
  • Nguyễn Hùng Thanh
Từ khóa: benzalkonium chloride, cetylpyridinium chloride, gen qacE, gen qacE∆, kháng chất tẩy rửa, MIC, Salmonella.

Tóm tắt

Salmonella enterica là mầm bệnh thực phẩm phổ biến được tìm thấy trong môi trường chế biến, giết mổ gia cầm. Do đó, hiểu biết về khả năng đề kháng chất kháng khuẩn của nhóm vi khuẩn này đóng vai trò thiết yếu để đưa ra phương án kiểm soát mầm bệnh hiệu quả...

Tác giả

Nguyễn Tuấn Thành, Ninh Thị Hạnh, Vũ Khánh Vân, Nguyễn Thành Trung*

Khoa Vi sinh và Biến đổi gen, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Văn Quân

Khoa Động thực vật Thực nghiệm, Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia, 65 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hùng Thanh

Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25