Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc điểm của các nodule sắt-mangan chứa niken, coban trong sa khoáng cromit khu vực Cổ Định, Thanh Hóa Tải xuống tải PDF