Đặc điểm của các nodule sắt-mangan chứa niken, coban trong sa khoáng cromit khu vực Cổ Định, Thanh Hóa

  • Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng
  • Trần Văn Đức*
  • Nguyễn Hữu Trọng, Tô Xuân Bản
  • Nguyễn Thị Ly Ly
Từ khóa: coban, Cổ Định, goethit, niken, nodule Fe-Mn, todorokit

Tóm tắt

Đi cùng với các thân quặng cromit, từ rất sớm, các nhà địa chất đã ghi nhận sự có mặt của coban (Co) và niken (Ni), với dự báo đến trên 3 triệu tấn Ni và trên 260 nghìn tấn Co kim loại. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa xác định được sự phân bố, dạng tồn tại của Ni và Co trong các thân quặng cromit...

Tác giả

Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng

Trung tâm Triển khai Công nghệ Khoáng chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Trần Văn Đức*

Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ,
24-26 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Hữu Trọng, Tô Xuân Bản

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Ly Ly

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 67 Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25