Ảnh hưởng của bốc hơi nước ngầm đến nguồn bổ cập tự nhiên cho các thấu kính nước nhạt thuộc dải cồn cát ven biển khu vực Nam Trung Bộ

  • Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng*, Vũ Đình Hùng, Phan Việt Dũng, Phạm Tuấn, Vũ Bá Thao
  • Trần Thị Lựu
Từ khóa: bốc hơi nước ngầm, cồn cát ven biển, Lysimeter, Nam Trung Bộ.

Tóm tắt

Dải cồn cát ven biển Nam Trung Bộ là khu vực có mực nước ngầm nằm nông, thành phần thạch học của đới thông khí chủ yếu là cát hạt mịn đến hạt vừa, có kích thước lỗ rỗng lớn. Tại các dải cồn cát này, thảm phủ thực vật thưa thớt, số giờ nắng trong năm lớn, nhiệt độ không khí và lượng bốc hơi bề mặt cao, các điều kiện trên thuận lợi cho quá trình bốc hơi từ bề mặt nước ngầm. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp đo bốc hơi trực tiếp bằng Lysimeter (LS) theo nguyên lý cân bằng nước...

Tác giả

Nguyễn Thành Công, Nguyễn Huy Vượng*, Vũ Đình Hùng, Phan Việt Dũng, Phạm Tuấn, Vũ Bá Thao

Viện Thủy Công, số 3, ngõ 95, phố Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Trần Thị Lựu

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25