Nghiên cứu in silico và in vitro về tác động lên quá trình chết theo chương trình của Markhacanasin A trên dòng tế bào ung thư vú MCF-7 thông qua cơ chế kích hoạt caspase-3

  • Nguyễn Quốc Trung*, Nguyễn Khánh Hưng
  • Ngô Trọng Nghĩa*
  • Nguyễn Tấn Phát
Từ khóa: caspase-3, Markhacanasin A, quá trình chết của tế bào theo chương trình, Thiết đinh Cà Ná.

Tóm tắt

Markhacanasin A (MA) là một cycloartane triterpenoid được phân lập từ lá cây Thiết đinh Cà Ná (Markhamia stipulata var. canaense V.S. Dang) thu thập tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy, MA thể hiện hoạt tính gây độc mạnh trên dòng tế bào ung thư vú MCF-7 với IC50=16,51±0,22 μM. Tuy nhiên, cơ chế MA kích hoạt quá trình chết của tế bào theo chương trình (apoptosis) trong tế bào ung thư vú MCF-7 vẫn chưa được khám phá...

Tác giả

Nguyễn Quốc Trung*, Nguyễn Khánh Hưng

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngô Trọng Nghĩa*

Khoa Tài nguyên - Môi trường, Trường Đại học Kiên Giang, 320A quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Nguyễn Tấn Phát

Viện Công nghệ Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1A, TL29, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25