Phát triển bộ khuếch đại laser tử ngoại, băng hẹp điều chỉnh bước sóng sử dụng tinh thể Ce:LiCAF định hướng nghiên cứu môi trường

  • Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Xuân Tú, Phạm Văn Dương, Nguyễn Thị Khánh Vân,Nguyễn Văn Minh, Phạm Hồng Minh*
  • Vũ Văn Thú
Từ khóa: kỹ thuật LiDAR, laser băng hẹp, laser công suất cao, sol khí, tinh thể Ce:LiCAF.

Tóm tắt

Trong bài báo này, các kết quả nghiên cứu cho cả hệ phát và hệ khuếch đại laser tử ngoại (UV) đơn sắc, có khả năng điều chỉnh liên tục bước sóng sử dụng tinh thể Lithium calcium aluminum fluoride pha tạp ion Cerium (Ce:LiCAF) được trình bày. Cấu hình buồng cộng hưởng (BCH) Littrow sử dụng cách tử làm gương cuối phát bức xạ laser có thể được điều chỉnh trong khoảng 285-296 nm với công suất lớn nhất là 8 mW ở bước sóng 288,5 nm...

Tác giả

Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Xuân Tú, Phạm Văn Dương, Nguyễn Thị Khánh Vân,Nguyễn Văn Minh, Phạm Hồng Minh*

Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 10 Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Vũ Văn Thú

Trường Đại học Công đoàn, 169 Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-25