Quay trở lại chi tiết bài viết Đề xuất công nghệ và mô hình quản lý điện toán đám mây di động phục vụ chương trình chuyển đổi số của Chính phủ Việt Nam Tải xuống tải PDF