Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá khả năng kháng khuẩn của vật liệu cellulose sinh học hấp phụ nano berberin Tải xuống tải PDF