Đánh giá khả năng kháng khuẩn của vật liệu cellulose sinh học hấp phụ nano berberin

  • Nguyễn Hữu Tuyển*, Lâm Hoàng Anh Thư, Ngô Hồng Loan, Phan Thị Kim Ngân, Hoàng Thùy Dương, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Đông Thức, Ngô Võ Kế Thành
  • Nguyễn Kim Thanh Kiều
  • Phạm Thanh Hồng
Từ khóa: cellulose vi khuẩn, kháng khuẩn, nano berberin, vật liệu composite.

Tóm tắt

Berberin được biết đến như một loại kháng sinh thực vật với tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm mạnh. Berberin ở kích thước nano cho thấy tiềm năng khắc phục các nhược điểm về độ tan trong nước và tính sinh khả dụng, từ đó mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng...

Tác giả

Nguyễn Hữu Tuyển*, Lâm Hoàng Anh Thư, Ngô Hồng Loan, Phan Thị Kim Ngân, Hoàng Thùy Dương, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Đông Thức, Ngô Võ Kế Thành

Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu công nghệ cao, TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Kim Thanh Kiều

Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh

Phạm Thanh Hồng

Trường Đại học Văn Lang

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-25